AJ-Produkter

Huvudkontoret i Halmstad. Vi har designat utemiljön som t.ex entré, långsidan längs E6, infart, parkering och ytvattendammar. Anläggningsarbetet pågår och ytterligare designuppdrag väntar.