AJ-Produkter

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

Huvudkontoret i Halmstad. Vi har designat utemiljön som t.ex entré, långsidan längs E6, infart, parkering och ytvattendammar. Anläggningsarbetet pågår och ytterligare designuppdrag väntar.

Fortsätt läsaAJ-Produkter

Villa Bohl

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

Stor lantgård öster om Falkenberg. Familjen ville skapa en passande uteplats med sol från förmiddag till kväll. Vi gjorde en översiktsplan med utformning, växt och materialförslag.

Fortsätt läsaVilla Bohl